Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

25.10.2021.

Креирање Стратегије отворених података са доносиоцима одлука Градске управе града Панчева

ЦЕТРА

У понедељак, 25. октобра 2021. године Центар за едукацију и транспарентост - ЦЕТРА одржао је први од четири планирана састанка међусекторске радне групе у оквиру пројекта "Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева - дијалогом ка бољим локалним јавним политикама". Радна група је окупила представнике локалне самоуправе и доносиоце одлука из Градске управе града Панчева, као и представнике локалних удружења и стручњака који се уско баве дигитализацијом, управом и технологијом отворених података. 

Главни циљ састанка јесте креирање предлога јавне политике града Панчева у области отворених података кроз међусекторску сарадњу, стварање Стратегије отворених података, као и стратегије тзв. "паметног града", која би била прва на територији Републике Србије. 

За јединице локалне самоуправе важно је усвајање локалних прописа којима ће се дефинисати стратегије, стандарди и процедуре у вези са идентификацијом, припремом и објављивањем података. У овом моменту, Панчево нема ниједну актуелну локалну политику, стратегију или пропис који регулише ову област. То се, посебно у контексту пандемије COVID-19, појављује као важан проблем, имајући у виду да објављивање информација јавног сектора као отворених података ствара битну претпоставку за значајније учешће грађана и организација цивилног друштва у иновативним одговорима на изазове и проблеме које доноси "нова нормалност". 

Осим тога, ова радна група ствара простор за унапређење квалитета и структуре дијалога између јавних власти и локалних организација цивилног друштва и унапређење знања и вештина локалних организација да се активно укључе у процес припреме јавних политика. Дијалог са јавним властима је најадекватнији метод за увођење нових јавних политика и учење о истим.

Процедура отварања података и даље је нова за већину доносиоца одлука у јединицама локалне самоуправе у Србији, пре свега услед релативно ограниченог искуства, спорадичне праксе и недовољних сазнања у вези са користима, трошковима и препрекама у овом процесу. Заједнички рад и реализација овог пројекта ће омогућити локалним властима да стекну битна знања о отвореним подацима. 

"Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева - дијалогом ка бољим локалним политикама" део је пројекта "Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти", који је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и реализује се у периоду од 2021. до 2023. године у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Републичким секретаријатом за јавне политике, Центром за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду, Олоф Палме Центром, као и Уредом за удруге Владе Републике Хрватске.