Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

28.07.2022.

Иницијатива за формирање локалних Савета за социјалну политику

Forca

У протеклих годину дана на територији општина Пожега, Прибој, Косјерић и Крупањ спроведен је пројекат „Ти доносиш промену! - Иницијатива за укључивање грађана/ки у промене локалних социјалних политика у општинама Пожега, Косјерић, Крупањ и Прибој“ који спроводи општина Пожега у сарадњи са Удружењима грађана из Косјерића, Крупња и Прибоја. Пројекат је реализован у оквиру пројекта "Дијалог промена" којим координира Београдска отворена школа, уз финансијску подршку Европске уније.

Једна од основних активности овог пројекта било је спровођење теренског истраживања коришћењем механизма „оутрича“, као оруђа за досезање социјално искључених група грађана. Током овог истраживања у 4 програмске општине добили смо информације о ургентим потребама преко 500 грађана и грађанки, које су у домену социјалне заштите, а и шире.

Оно што се намеће као закључак јесте чињеница да је неопходно радити на унапређењу локалне социјалне политике и то у периоду пре планирања буџета за 2023 годину. У складу с тим, локалним управама у Косјерићу, Крупњу и Прибоју предложили смо  да се формира Савет за социјалну политику који би у наредном периоду преузео све послове око припреме и реализације социјалне политике у општинама. У општини Пожега овај Савет већ функционише.

Релевантан правни оквир на националном нивоу за оснивање савета за социјална питања на нивоу локалне самоуправе обухвата Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи.

Законом није изричито прописана обавеза јединица локалне самоуправе о оснивању тела за социјалну заштиту (односно за социјалну политику, социјална питања или сродне концепте); ипак, намера законодавца је очигледно усмерена у правцу успостављања сарадње између установа и организација које су активне у области социјалне заштите, с једне стране, и других установа и организација које делују у повезаним областима (образовање, здравство, полиција, правосуђе, итд.),

 

Иницијатива је реалиозвана у оквиру пројекта „Ти доносиш промену! Иницијатива за укључивање грађана/ки у промене локалних социјалних политика у општинама Пожега, Косјерић, Крупањ и Прибој“ који спроводи општина Пожега у сарадњи са Удружењима грађана из Косјерића, Крупња и Прибоја. Пројекат се реализује у оквиру пројекта "Дијалог промена" којим координира Београдска отворена школа, уз финансијску подршку Европске уније.