Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

30.03.2022.

Цивилни сектор недовољно укључен у процесе доношења одлука

У уторак, 29. маја 2022. године у Енвој конгресном центру Београдска отворена школа (БОШ) представила је резултате истраживања „Погледи на партнерство: Јавне политике, прописи и праксе учешћа организација цивилног друштва у процесима доношења одлука“. У истраживању су учествовали представници 14 министарстава, 62 локалне самоуправе и  124 организације цивилног друштва.

Подаци указују да готово сваки трећи представник јавних власти не познаје механизме који омогућавају укључивање организација цивилног друштва (ОЦД) у процес доношења одлука. Истовремено, већина ОЦД које су део овог процеса, истичу да се суочавају са великим бројем изазова као што су неадекватни подаци, кратки рокови и изостанак повратне информације.

Оно што додатно отежава сарадњу је непознавање правног оквира од стране представника органа јавних власти и ОЦД. Наиме, више од трећине испитаних представника ОЦД наводи да не познаје одредбе закона који обавезују органе јавних власти да их укључују у процесе израде важних докумената. Са друге стране, више од четвртине испитаних представника локалне самоуправе није упознато са организовањем јавних расправа, кажу подаци.

 „Стратешки и законски оквир, иако недовољно усклађен, пружа широке могућности за учешће ОЦД у процесима доношења одлука. Оно што недостаје јесте доследна примена постојећих механизама и опхођење према ОЦД као равноправним партнерима који су у стању да својим учешћем и доприносима унапреде процес. Неопходно је додатно упознати представнике власти са постојећим законским могућностима за укључивање организација цивилног друштва, а представнике ОЦД додатно оснажити да примењују механизме за непосредно учешће са органима јавних власти у доношењу одлука“, рекао је Владимир М. Павловић, један од аутора истраживања и саветник за јавне политике у Београдској отвореној школи.

Поједина министарстава и локалне самоуправе и даље не објављује извештаје о резултатима консултација, јавних расправа, радних група и радних тела, као ни информације и образложења о прихваћеним или одбијеним предлозима и сугестијама.

Препоруке за унапређење сарадње коју БОШ предлаже за све нивое власти су: јасније дефинисање обавеза органа јавне власти, као и доследно спровођење обавезе консултовања са организацијама цивилног друштва.

Истраживање је спроведено унутар пројекта „Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти који спроводи Београдска отворена школа. Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији.