Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

09.04.2021.

Шта чини квалитетан дијалог?

Први састанак партнера на пројекту "Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти" одржан је у петак, 26. марта 2021. године у Београду.

Током састанка партнери су имали прилике да се детаљније упознају са пројектним активностима и њиховом динамиком током пројекта, као и да чују примере добре праксе које је представила Весна Лендић Касало, заменица директорке Уреда за Удруге Владе Републике Хрватске. Поред тога, представљени су и алати који ће бити коришћени током имплементације пројекта. 

Партнери на пројекту "Дијалог промена" су Београдска отворена школа, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Републички секретаријат за јавне политике, Центар за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду, Међународни центар „Олоф Палме“ и Уред за удруге Владе Републике Хрватске.

Током имплементације пројекта, радиће се на пружању подршке дијалогу о јавним политикама заснованом на доказима односно подацима и сарадњи ОЦД и јавних власти као и јачање капацитета организација цивилног друштва за осмишљавање, спровођење, праћење и евалуацију јавних политика. Кроз имплементацију пројекта, шира јавност ће се упознати са потребом и резултатима дијалога организација цивилног друштва и јавних власти у процесу доношења одлука и решавања проблема.

Пројекат Дијалог промена одговараће на постојеће изазове у сарадњи организација цивилног друштва и јавних власти приликом доношења одлука и креирања јавних политика за решавање конкретних проблема у заједници. Пројекат ће унапређивати постојеће и развијати нове приступе у дијалогу различитих актера. Резултати спроведених истраживања биће коришћени за јачање капацитета организација цивилног друштва за укључивање и утицај на реформске процесе у Србији. Пројекат ће допринети и повећању видљивости, разумевању и свеукупном прихватању дијалога као кључног инструмента за доношење одлука и решавање проблема од јавног интереса.

Пројекат је подржан од стране Делегације Европске Уније у Србији, и биће реализован у периоду од 2021. до 2023. године.