Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

13.08.2021.

Дијалог је алат за будућност и кључни инструмент за доношење одлука

sokobanja sastanak

Дијалог је кључни инструмент за доношење одлука и решавање проблема од јавног интереса, а Београдска отворена школа је у циљу успостављања дијалога између цивилног и јавног сектора покренула пројекат „Дијалог промена“ . У периоду од 11. до 13. августа, у Сокобањи, одржан је састанак 19 одабраних партнера у оквиру програма подршке организацијама цивилног друштва, које ће у периоду од августа 2021. до јула 2022. године спроводити дијалог промена широм локалних заједница у Србији.

Унапређење живота свих грађана и решавање проблема од значаја за цело друштво, подразумева укљученост свих заинтересованих страна - цивилног и јавног сектора. Цивилни сектор пружа тематске експертизе у одређеним областима друштвеног живота, и у партнерству са јавним сектором креира и спроводи јавне политике за решавање конкретних проблема у заједници. Учешће свих ових кључних актера доприноси идентификацији приоритета у стварању закона и прописа по мери грађана.

  Да ли постоји дијалог о променама?

„Приметно је сужавање простора за деловање организација цивилног друштва и управо су пројекти које смо подржали прва линија одбране у процесима укључивања грађана у све оне процесе који их се тичу“ , истакао је Екмел Чизмециоглу програмски менаџер за цивилно друштво и људска права Делегације Европске уније у Републици Србији.

„У фокусу пројекта је подршка организацијама цивилног друштва и њиховим активностима усмереним на дијалог и позитивне промене у заједници, као и подршка истраживањима чији ће се резултати користити за јачање капацитета организација“ , нагласио је Милорад Бјелетић извршни директор Београдске отворене школе.„Кроз пројекат „Дијалог промена унапређује се дијалог кључних актера и развијају нови приступи у процесу креирању јавних политика, заснованих на доказима, односно подацима и сарадњи организација цивилног друштва и јавних власти. Истовремено, пројекат доприноси јачању капацитета самих организација за осмишљавање, спровођење, праћење и евалуацију јавних политика“ , додао је Владимир Павловић, саветник за јавне политике Београдске отворене школе.

Након уводног дела и свечаног потписивања уговора, радни део састанка односио се на правила имплементације и мониторинга пројекта, комуникациона правила односно видљивост, као и управљање финансијама.

Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и реализује се у периоду од 2021. до 2023. године у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Републичким секратаријатом за јавне политике, Центром за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду, Олоф Палме Центром као и са Уредом за удруге Владе Републике Хрватске.