Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

06.08.2021.

Ко ће спроводити дијалог промена у наредном периоду

rezultati faza 1 2021

Београдска отворена школа објављује листу одабраних 19 пројеката у оквиру програма подршке организацијама цивилног друштва усмереним на дијалог, решавање проблема и позитивне промене у јавним политикама.

БОШ јача капацитете цивилног и јавног сектора пружањем стручних, иновативних и квалитетних услуга, али и препознаје организације и институције спремне да мењају и унапређују себе, своје окружење и заједницу у којој раде. Кроз различите програме, обуке, стручну, техничку и финансијску подршку као и креирањем и пружањем иновативних услуга, БОШ одговара на потребе и спаја ова два сектора друштва, користећи дугогодишње искуство у јачању капацитета.
Унапређење живота свих грађана и решавање проблема од значаја за цело друштво, подразумева укљученост свих заинтересованих страна цивилног и јавног сектора. Цивилни сектор пружа тематске експертизе у одређеним областима друштвеног живота, и у партнерству са јавним сектором креира и спроводи јавне политике за решавање конкретних проблема у заједници. Учешће свих ових кључних актера доприноси идентификацији приоритета у стварању закона и прописа по мери грађана.
У наредном периоду #dijalogpromena ће спроводити:

 

Београдски центар за безбедносну политику

Управљање пандемијом - Научене лекције за сигурнију будућност

Друштво за развој креативности

АЛексиначка АРМија против насиља - АЛАРМ

Едукативни центар - Крушевац

Гаранције за младе у локалним политикама и пракси

Институт за територијални економски развој (ИнТЕР)

Унапређење дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти код пројеката јавно-приватног партнерства на локалном нивоу

Кровна организација младих Србије

Млади на Влади - Дијалог младих и јавне власти

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије (НАРНС)

Од игре до књиге - допринос успешној транзицији из предшколске установе у основну школу

Новосадска новинарска школа

Унапређење медијске и информационе писмености кроз дијалог са јавним властима

 

 Покрет горана Војводине


„Дијалог за одрживу локалну заједницу“

Савез произвођача производа са ознакама географског порекла "Оригинал Србија"

Дијалогом до ОриГИнал производа

 

Сомборски едукативни центар

Дијалог за развој Града Сомбора

 

Тимочки Омладински Центар

Јавно здравље на локалу

Удружење Ужички центар за људска права и демократију

Нове перспективе у политикама запошљавања

Удружење Да се зна!

„Дијалог у служби једнакости“ – Укључивање институција у процес унапређење положаја ЛГБТ+ заједнице

Удружење за локални развој Каменица

Инсталација социјалног задругарства

Удружење студената са хендикепом

Дијалог за развој инклузивних политика у области ученичког и студентског стандарда за ученике и студенте са хендикепом у локалним заједницама

Удружење Форум цивилне акције ФОРЦА Пожега

„Ти доносиш промену ! – Иницијатива за укључивање грађана/ки у промене локалних социјалних политика у општинама Пожега, Косјерић, Крупањ и Прибој“

 

Ужички центар за права детета

 

Дијалогом до унапређених политика заштите деце од насиља

 

Фондација Тијана Јурић

Заједно против вршњачког насиља

Центар за едукацију и транспарентност - ЦЕТРА

Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева - дијалогом ка бољим локалним јавним политикама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менторска и финансијска подршка спроводи се у оквиру пројекта "Дијалог промена - подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти ". Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији, и биће реализован у периоду од 2021. до 2023. године у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Републичким секратаријатом за јавне политике, Центром за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду, Олоф Палме Центром као и са Уредом за удруге Владе Републике Хрватске.