Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

18.05.2023.

Јачање капацитета организација цивилног друштва у области креирања јавних политика

Унапређење живота свих грађана и решавање различитих проблема са којима се друштво суочава од значаја је за читаву заједницу и подразумева укљученост свих актера. Улога цивилног сектора је да пружа експертизу у одређеним областима друштвеног живота и да, у партнерству са јавним сектором, учествује у креирању и побољшању јавних политика и тиме допринесе превазилажењу проблема у заједници. На који начин представници организација цивилног друштва могу да своје предлоге учине видљивијим за органе јавне власти? Да ли су јавне политике по мери свих друштвених група?

У циљу јачања капацитета цивилног сектора за учешће у процес креирања јавних политика, Београдска отворена школа је у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике организовала другу по реду Школу јавних политика. Школа је одржана у Сокобањи у периоду од 24. до 27. априла 2023. године, где је као полазнике, окупила представнике  20  организација цивилног друштва. Полазници су мали прилику да се кроз интерактивне радионице упознају са механизмима укључивања ОЦД у процесе доношење одлука. Школа је пружила могућност анализе и практичног тестирања иструмената  који су на располагању цивилном сектору приликом приоритизације и представљања својих предлога, како доносиоцима одлука, тако и широј јавности.

Представници Републичког секретаријата за јавне политике са полазницима детаљно су анализирали циклус креирања јавних политика, улоге различитих актера који учествују у овом процесу као и документе са којима се представници ОЦД могу сусрести приликом сарадње са јавним властима у процесу унапређивања јавних политика. Посебан значај на Школи усмерен је ка повећају компетенција ОЦД у областима планирања финансирања, али и управљања буџетом јавних политика.