Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

09.05.2023.

Одржане фокус групе са спортским савезима на тему унапређивања превенције и заштите деце од насиља у спортским активностима

Ужички центар за права детета је у сарадњи са Министарством спорта реализовало две фокус групе са националним спортским савезима, 26. априла 2023. у Палати „Србија” у Београду. Намера је била да се размене информације, ставови и мишљења о превенцији и заштити деце од насиља, како би се садржаји Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима и Приручника за примену Посебног протокола учинили функционалнијим и применљивијим у пракси. Доношење и примена ових докумената треба да допринесе заштити деце од свих облика насиља у рекреативним и спортским активностима, јачању васпитне улоге спорта у развоју позитивних друштвених вредности код деце, промоцији васппитних потенцијала рекреативних и спортских активности на свим нивоима.

Кључне теме о којима се дискутовало биле су изазови у одређењу насиља са аспекта индивидуалних/колективних и контактних/безконтактних спортова; постојање/непостојање интерних процедура у заштити деце од насиља у раду савеза и клубова (констатовано је да Фудбалски савез Србије, Тениски савез Србије и Атлетски савез Србије имају развијене интерне процедуре у заштити деце од насиља, што је један од предуслова за учешће на међународним такмичењима). Богата дискусија је омогућила остваривање увида у изазове са којима се савези суочавају у превенцији и заштити деце од насиља, као и изазове у примени процедура у односу на величину клубова (перспектива малих/великих клубова). Увиди до којих се дошло на фокус групама са двадесет националних спортских савеза омогућиће унапређивање садржаја Посебног протокола и Приручника за примену протокола, како би њихова примена у пракси била функционална и применљива.

На фокус групама је учествовало двадесет спортских савеза и представници министарстава: Џудо савез Србије, Кајкашки савез Србије, Пливачки савез Србије, Гимнастички савез Србије, Бадминтон савез Србије, Боксерски савез Србије, Фудбалски савез Србије, Тениски савез Србије, Рагби савез Србије, Српски атлетски савез, Рвачки савез Србије, Теквондо асоцијација Србије, Стрељачки савез Србије, Карате федерација Србије, Кошаркашки савез Србије, Одбојкашки савез Србије, Ватерполо савез Србије, Бициклистички савез Србије, Стонотенски савез Србије. Из Министарства спорта су присуствовали помоћник министра спорта, начелници одељења и саветници.

Повод сарадње са Министарством спорта и повод сусрета са спортским савезима јесте чињеница да је Влада Републике Србије 2022. године усвојила Општи протокол за заштиту деце од насиља, којим је предвиђено да министарства социјалне заштите, правосуђа, унутрашњих послова, здравља, образовања, спорта треба да донесу посебне протоколе поступања којима су детаљније уређени интерни поступци унутар сваког појединачног система и унутар појединачних установа када постоји сумња да је неко дете доживело или је у ризику да доживи насиље. У циљу израде Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима, као и Приручника за примену посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима, представници Министарства спорта имали су састанке са представницима - сарадницима на порјекту „Подршка сектору спорта у превенцији и заштити деце од насиља" на иницијативу Ужичког центра за права детета.