Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

03.04.2023.

Фокус група са професионалцима за већу безбедност деце у спорту

Ужички центар за права детета иницирао је дијалог са Министарством спорта за остваривање сарадње у процесу израде Посебног портокола за заштиту деце од насиља у спортским и рекреативним активностима (обавезност из Општег протокола за заштиту деце од насиља) и изради Приручника за примену Посебног протокола. Доношење и примена ових докумената треба да допринесе заштити деца од свих облика насиља у рекреативним и спортским активностима, јачању васпитне улоге спорта у развоју позитивних друштвених вредности код деце; промоцији васпитних потенцијала рекреативних и спортских активности на свим нивоима.

Како би се узела у обзир перспектива различитих актера у овој области, 29. марта 2023. године, одржан је онлајн састанак са представницима организација цивилног друштва и родитељима деце која су укључена у спортске и рекреативне активности. Искуства и мишљења професионалаца и родитеља у вези са безбедношћу деце у сектору спорта драгоцено је за наставак и унапређење рада на садржају ових докумената. Презентацију садржаја нацрта докумената реализовале су Марија Петровић и Биљана Лајовић, ескерткиње у области заштите деце од насиља.

Зашто је ова тема важна? Велики број деце укључен је у спортске и рекреативне активности које су од великог значаја за њихов физички, психички и емотивни развој. Иако сектор спорта има немерљив значај када је у питању превенција насиља, истраживања показују да у овом сектору постоје ризици за децу од насиља. Тендеција је да се приступ деци у спорту мења и да се правила безбедности и заштите деце од насиља и других штетних поступака уводе и унапређују.