Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

03.04.2023.

Наставак сарадње Министарства спорта и Ужичког центра за права детета у превенцији и заштити деце од насиља у сектору спорта

Одржан је други састанак представника Министарства спорта и Ужичког центра за права детета у вези са израдом Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима и Приручника за примену Посебног портокола, 28. марта 2023. године у Палати Србије у Београду.

Посебан протокол за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима, на чијој изради сарађују експерти Ужичког центра за права детета и представници Министарства спорта треба да допринесе:

  • Обезбеђивању безбедних услова за бављење рекреативним и спортским активностима;
  • Развоју личне одговорности за промоцију и примену вредности које заступа Конвенција о правима детета;
  • Подизању компетенција спортских стручњака за заштиту деце од насиља у рекреативним и спортским активностима;
  • Обезбеђивању једнаких могућности за укључивање све деце у рекреативне, односно спортске активности;
  • Усклађивању програма спорстких и клупских програма, који се баве рекреативним и спортским активностима, са редовним школским програмима;
  • Креирању рекреативних и спортских програма за децу у складу са њиховим карактеристикама, чији приоритет је здравље, безбедност и добробит деце;
  • Уграђивању принципа фер плеја у све рекреативне и спортске активности.

Министарство спорта има обавезу са донесе Посебан протокол за заштиту деце од насиља у сектору спорта, што произилази и Општег протокола за заштиту деце од насиља усвојеног од стране Владе Републике Србије 2022. године.