Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

13.03.2023.

Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци у Темерину и Врбасу

Након одржане конференције под називом „Јавне политике у области унапређења положаја деце”, а у оквиру пројекта ”Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци”, као и представљања потенцијалног начина учешћа општина са територије  Бачке у пројекту, општина Врбас и општина Темерин одабране су као две општине којима ће се у оквиру пројекта пружити подршка приликом креирања Локалног акционог плана за децу.

У оквиру досадашњих активности у обе општине одржани су састанци са локалним координаторима, представницима организација цивилног друштва као и представницима локалне самоуправе. Састанци су резултирали пре свега потписивањем меморандума о сарадњи између општина, организација цивилног друштва и Сомборског едукативног центра. Сами споразуми дефинишу будућу сарадњу свих поменутих актера и израз су добре воље и отворености за сарадњу када је реч о унапређењу положаја деце.

Наредна активност која је планирана у обе општине односи се на испитивање потреба деце и добијање релевантних података, специфичних за сваку од општина. Добијени подаци послужиће као полазна основа када је реч о креирању мера и активности за унапређење положаја деце.

Поред споразума о сарадњи састанци су такође резултирали формирањем радне групе за израду нацрта Локалног акционог плана за децу у Врбасу и Темерину. У наредним месецима радне групе ће уз подршку наше организације креирати предлоге Локалних акционих планова за децу који ће бити упућени Скупштинама ових општина на усвајање.

Активности се реализују у склопу пројекта „Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци” који реализује Сомборски едукативни центар у партнерству са Центром за педагошке иницијативе. Пројекат је финансиран кроз пројекат „Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти” којим координира Београдска отворена школа у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије, Републичким секретаријатом за јавне политике Владе Републике Србије, Центром за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду, Олоф Палме Центром као и у сарадњи са Уредом за удруге Владе Републике Хрватске, уз финансијску подршку Делегације Европске уније у Србији.