Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

30.01.2023.

Сарадња Министарства спорта и Ужичког центра за права детета у превенцији и заштити деце од насиља

Одржан је састанак представника Министарства спорта и Ужичког центра за права детета, 26. јануара 2023. године у Палати Србије у Београду, у вези са остваривањем сарадње на изради Посебног протокола за заштиту деце од насиља у сектору спорта, усвојеног од стране Владе Републике Србије и изради Приручника за примену Посебног протокола.

Министарство спорта има обавезу да донесе Посебан протокол за заштиту деце од насиља у сектору спорта, што произилази из Општег протокола за заштиту деце од насиља. Основна сврха Посебног протокола треба да буде заштита деце од свих облика насиља у рекреативним и спортским активностима,  јачање васпитне улоге спорта у развоју позитивних друштвених вредности код деце, промоција васпитних потенцијала рекреативних и спортских активности на свим нивоима.

Састанку су присуствовали, поред директорке програма Ужичког центра за права детета, експерткиња за заштиту деце од насиља, директора Мреже организација за децу Србије као и представници Министарства спорта: помоћник министра за спорт, начелник Одељења за развој и унапређење система спорта, начелница Одсека за нормативне и правне послове у спорту, као и други представници сектора спорта.

Констатована је важност ових докумената у превенцији и заштити деце од насиља, спремност Министарства да се у сарадњи са експертским тимом Ужичког центра за права детета укључи у израду садржаја ових докумената. Договорен је оквир сарадње, конкретни начини комуникације у процесу рада на документима. 

Посебан протокол за заштиту деце од насиља у сектору спорта, на чијој изради ће сарађивати експерти Ужичког центра за права детета и представници Министарства спорта треба да допринесе:

– обезбеђивању безбедних услова за бављење рекреативним и спортским активностима;
– развијање личне одговорности за промоцију и примену вредности које заступа Конвенција о правима детета.
– подизању компетенција спортских стручњака за заштиту деце од насиља у рекреативним и спортским активностима; 
– обезбеђивању једнаких могућности за укључивање све деце у рекреативне, односно спортске активности; 
– усклађивању програма спортских и клупских програма које се баве рекреативним и спортским активностима са редовним школским програмима; 
– креирању рекреативних и спортских програма за децу у складу са њиховим карактеристикама, чији приоритет је здравље, безбедност и добробит деце; 
– уграђивању принципа фер плеја у све рекреативне и спортске активности.