Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

25.01.2023.

Дијалог за бољи ваздух у Лесковцу

Тим 42 почео је са имплементацијом пројекта „Дијалог за бољи ваздух“ који има за циљ проналажење адекватних решења за унапређење квалитета ваздуха у Лесковцу.

Имајући у виду да је питање квалитета ваздуха комплексно, потребно је укључити све релевантне актере на локалном нивоу (представнике локалне самоуправе, организације цивилиног друшта, образовне институције, грађане и грађанке), како бисмо сви заједно дошли до решења. 

У складу са тим, 17. јануара је Тим 42 организовао иницијални састанак у сарадњи са Одељењем за заштиту шивотне средине града Лесковца. Том приликом мапирани су сви релеватни актери на локалом новиоу (организације и установе). На састанку је договорена даља динамика рада у изради Оцене стања квалитета ваздуха за град Лесковац, али и даљи кораци свих укључених актера.