Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

21.12.2022.

Посебни протокол за заштиту деце од насиља у сектору спорта – састанак експертског и менторског тима

Ужички центар за права детета пружа експертизу Министарству спорта у процесу израде Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у сектору спорта што произилази као обавезност из Општег протокола за заштиту деце од насиља, који је Влада Републике Србије усвојила почетком ове године. Формирани тим експерата и ментора започиње рад на изради овог важног документа, као и Приручника за примену Посебног протокола, чије усвајање и примена унапређује безбедност деце у оквиру спортских активности. 

Састанак експертског и менторског тима по овом питању одржан је 20. децембра 2022. године, и на њему су присуствовали професионалци практичари, као и представници академске и спортске заједнице. Договорена је сарадња и интензивна размена информација у процесу израде садржаја докумената. Договорен је састанак са Министарством спорта како би се интензивније у процес укључили и представници Министарства.

Конвенцијом о правима детета деци и младима загарантовано је право на игру и учешће у спортским, рекреативним активностима које одговарају њиховом узрасту. Спортске и са спортом повезане организације, институције или групе појединаца имају своју одговорност и улогу да осигурају безбедност и оптималне услове за несметано бављење рекреативним и спортским активностима деце, као и да обезбеде заштиту (превенцију и интервенцију) од свих облика насиља. Под спортским активностима подразумевају се сви облици физичке и умне активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке спремности и духовног благостања, односно стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа. 

Нужан услов за примену Протокола у области спорта, који Министарство спорта треба да  усвоји и примени у пракси, јесте координисана активност надлежних министарстава (за област спорта, просвете, здравља, социјалне заштите,  унутрашњих послова и правосуђа), надлежних секретаријата и других органа локалне самоуправе, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије и његових чланица.

Протокол за заштиту деце од насиља у сектору спорта односи се на заштиту деце који се баве рекреативним и спортским активностима: у спортским организацијама — клубовима, спортским друштвима, „школама” спорта; вртићу и школи које остварују лица по другом уговору са образовно-васпитном установом. Основна сврха Посебног протокола треба да буде заштита деце од свих облика насиља у рекреативним и спортским активностима, али и јачање васпитне улоге спорта у развоју позитивних друштвених вредности код деце и промоција васпитних потенцијала рекреативних и спортских активности на свим нивоима. Да би се то постигло, потребно је: 

  • подизање компетенција спортских стручњака у спорту и стручних сарадника за физичко васпитање за заштиту деце од насиља у рекреативним и спортским активностима; 
  • развијање свести родитеља о улози спорта у васпитавању деце и младих у складу са најбољим интересима деце и младих; 
  • обезбеђивање једнаких могућности за укључивање све деце и младих у рекреативне, односно спортске активности; 
  • усклађивање програма спортских и клубских програма које се баве рекреативним и спортским активностима са редовним школским програмима; 
  • креирање рекреативних и спортских програма за децу у складу са њиховим карактеристикама, чији приоритет је здравље, безбедност и добробит деце; 
  • уграђивање принципа фер плеја у све рекреативне и спортске активности; 
  • обезбеђивање безбедних услова за бављење рекреативним и спортским активностима на нивоу локалних и регионалних заједница; 
  • развијање личне одговорности за промоцију и примену вредности које заступа Конвенција о правима детета.

Пројекат „Подршка сектору спорта у превенцији и заштити деце од насиља“ се спроводи уз подршку Европске уније у оквиру програма „Дијалог промена“ којим координира Београдска отворена школа.