Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

16.09.2022.

Нови циклус пројеката на "Дијалогу промена"

rezultati faza 1 2021

Београдска отворена школа објављује листу одабраних 21 пројеката у оквиру програма подршке организацијама цивилног друштва усмереним на дијалог, решавање проблема и позитивне промене у јавним политикама.

БОШ јача капацитете цивилног и јавног сектора пружањем стручних, иновативних и квалитетних услуга, али и препознаје организације и институције спремне да мењају и унапређују себе, своје окружење и заједницу у којој раде. Кроз различите програме, обуке, стручну, техничку и финансијску подршку као и креирањем и пружањем иновативних услуга, БОШ одговара на потребе и спаја ова два сектора друштва, користећи дугогодишње искуство у јачању капацитета.
Унапређење живота свих грађана и решавање проблема од значаја за цело друштво, подразумева укљученост свих заинтересованих страна цивилног и јавног сектора. Цивилни сектор пружа тематске експертизе у одређеним областима друштвеног живота, и у партнерству са јавним сектором креира и спроводи јавне политике за решавање конкретних проблема у заједници. Учешће свих ових кључних актера доприноси идентификацији приоритета у стварању закона и прописа по мери грађана.
У наредном периоду #dijalogpromena ће спроводити:

А 11 - Иницијатива за економска и социјална права

Достојанствен живот грађана – сарадњом до заштите економских и социјалних права

Друштво за развој креативности

Моба за дијалог

Европски покрет у Србији

Заједно за развој интеркултуралног образовања у Србији

Европски покрет у Србији Краљево

Јачање женског предузетништва у локалној заједници

Иницијатива за права особа са инвалидитетом МДРИ-С

Отворени дијалог: пут ка инклузивном друштву - DIsALOGUE

ИнТЕР Удружење

Значај дијалога за локални економски – на примеру јавно-приватног партнерства (ЈПП)

Коалиција за развој солидарне економије

Дијалог о социјалном предузетништву

Кровна организација младих Србије

Млади на Влади 2.0

Мрежа психосоцијалних иновација - ПИН 

Заједно ка унапређењу менталног здравља у заједници

Национална асоцијација канцеларија за младе

Дијалогом до стратешке бриге о младима на локалу

Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада - НАПОР

Култура за све младе

Новосадска новинарска школа

Унапређење медијске и информационе писмености кроз дијалог са јавним властима - 2

Покрет Тврђава

Зелени комбинат

Сомборски едукативни центар

Локалним дијалогом до унапређења системске бриге о деци

Удружење "Жене на прекретници"

”Иницијатива за повећано запошљавање жена 45+”

Удружење грађана ''Кокоро'' - Бор

''Не окрећи главу''

Удружење студената са хендикепом

Дијалог за већи ниво инклузивности пројектних активности ОЦД у локалним заједницама

Удружење Тим 42

Дијалог за бољи ваздух у Лесковцу

Удружење Ужички центар за људска права и демократију

Дијалогом до родно одговорних политика

Унија средњошколаца Србије (УНСС)

Позитивне промене у контексту локалних образовних и омладинских политика - Нађи део који недостаје!

Ужички центар за права детета

Подршка сектору спорта у превенцији и заштити деце од насиља

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менторска и финансијска подршка спроводи се у оквиру пројекта "Дијалог промена - подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти ". Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији, и биће реализован у периоду од 2021. до 2023. године у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалогРепубличким секратаријатом за јавне политикеЦентром за јавне политике ЕУ Универзитета у БеоградуОлоф Палме Центром као и са Уредом за удруге Владе Републике Хрватске.