Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

03.08.2022.

Извештај о социјалном задругарству 2016 - 2022.

Slika 1

Извештај о социјалном задругарству је настао у сарадњи задружног, академског и цивилног сектора.


Циљ Извештаја је да пружи информације о постигнућима и развојном окружењу домаћег социјалног задругарства чији је развитак у самом повоју.    


Извештај прати првих 6 година развоја социјалног задругарства, у периоду од почетка примене Закона о задругама Републике Србије у јануару 2016. године до јануара 2022. године. 


Почетак примене Закона о задругама значајан је због одредби које грађанима Србије пружају могућност покретања социјалних задруга и коришћења њихових услуга. По узору на правну праксу и резултате значајног броја европских земаља, чланом 11 Закона о задругама дефинисан је начин формирања, рада, расподеле добити и остваривања социјалних циљева социјалних задруга као де јуре социјалних предузећа. 


Шестогодишњи резултати социјалног задругарства специфично су представљени у контексту дијалога између задружног и јавног сектора, који је почев од 2020. године активно подржан од стране цивилног сектора. Захваљујући овоме, читањем извештаја можете сазнати у којој мери је дијалог допринео променама и унапређењу укупног амбијента за развој социјалног задругарства.


Крај извештајног периода у јануару 2022. године, поклапа се са увођењем нове праксе која ће повећати транспарентност социјалних задруга. Подаци о остварености социјалних циљева социјалних задруга биће јавно доступни на порталу Агенције за привредне регистре, у склопу објављених закључака о задружној ревизији.


Извештај је реализовало Удружење за локални развој Каменица у партнерству са Задружним савезом Србије и уз стручну подршку доц.др Марије Николић са Пољопривредног факултета у Београду, у склопу пројекта "Инсталација социјалног задругарства". 


Извештај је израђен у оквиру пројекта Београдске отворене школе “Дијалог промена”, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. 

Овде можете преузети Извештај о социјалном задругарству на српском језику.

Овде можете преузети Извештај о социјалном задругарству на енглеском језику.