Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

13.07.2022.

Покретање дијалога са јавним властима - израда Протокола за заштиту деце од насиља у сектору спорта

Slika 1

Ужички центар за права детета je 11. јула 2022.године организовао састанак са  циљем да иницира дијалог за унапређење политика и процедура заштите деце од насиља у сектору спорта, у складу са Општим протоколом за заштиту деце од насиља који је усвојила Влада Републике Србије у фебруару 2022. године и  Законом о Спорту.

Новина у Општем протоколу је та да се по први пут обавезује Министарство омладине и спорта да донесе свој секторски протокол и да успостави механизме за његову примену. 

На састанку су присуствовали представници различитих министарстава, представници Мреже организација за децу Србије и академске заједнице.  Нарочито корисна искуства у доношењу и примени секторског протокола је изнела  представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја, саветница за превенцију и заштиту од насиља и дискриминације у образовању, као и саветница из Сектора за јавно здравље и програмску здравствену заштиту Министарства здравља. Значајну подршку у припреми и одређивању оквира тема за дискусију пружиле су професорке са Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Састанак  је водила Марија Петровић, експерткиња у области права детета.

На састанку су дефинисани оквири будућег деловања: одређени почетни кораци у започињању процеса  доношења протокола и његове имплементације; остварени увиди у то шта је до сада урађено на пољу заштите деце од насиља у секторима; изнета искуства других министарстава у доношењу и примени секторских протокола; дефинисани оптимални кораци у овом процесу и дефинисане улоге и одговорности; одређене улоге и обим подршке цивилног сектора и академске заједнице у започињању и спровођењу овог процеса.

Анализирајући искуства и мишљење учесника састанка, као и њихову експертизу,  Ужички центар за права детета ће начинити препоруке које могу бити водиља у даљим корацима Министарства омладине и спорта у процесу израде секторског протокола.

Састанак је реализован у оквиру пројекта „Дијалогом до унапређених политика заштите деце од насиља у спорту“ који се спроводи уз подршку Европске уније у оквиру програма „Дијалог промена“ којим координира Београдска отворена школа. У реализацију програма је укључено Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Републички секретаријат за јавне политике Владе Републике Србије, Универзитет у Београду и Међународни центар Олоф Палме.