Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

06.07.2022.

Завршни јавни догађај пројекта - Представљен Нацрт одлуке о отвореним подацима града Панчева

Slika 1

У просторијама СИНХРО Хaб-а је 30. јуна представљена публикација „Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева – дијалогом ка бољим локалним јавним политикама”.


Учесници панела, на коме се дискутовало о садржају публикације, биле су истраживачице чије су анализе њен део, као и градски већник који је допринео и својом анализом за публикацију, а уједно и учешћем у међусекторској групи која је финализирала Нацрт одлуке о отвореним подацима.


Градски већник, Жарко Дакић, је нагласио важност нацрта, као и да ће предложити његово усвајање на следећој седници градског већа, чиме би град Панчево постао први град који има прописе у овој области у Србији. Поред њега, младе истраживачице, ангажоване на анализама употребе отворених података у различитим секторима и деловима јавне управе и њених институција су представиле своја појединачна сазнања изнета у публикацији.


Да подсетимо, ова публикација обухвата четири истраживача рада наших младих истраживачица и истраживача, који су се бавили концептом отворених података и могућностима јавних институција у Панчеву да тај концепт усвоје и имплементирају у пракси.


Анализе су обухватиле капацитете, тренутне могућности и потенцијале Градске управе и њених, надлежних, Секретаријата, као и јавних комуналних предузећа, посебно ЈКП Грејање И ЈП Градску стамбену агенцију. Анализиране су и здравствене установе, посебно у контексту пандемијске и пост-пандемијске ситуације, као и надлежне институције и механизми за праћење нивоа загађења ваздуха.