Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

16.06.2022.

Само 14 јединица локалних самоуправа има конкурсе за стипендије који препознају ученике и студенте са хендикепом

slika 1

Удружење студената са хендикепом спровело је истраживање са циљем увида у постојеће конкурсе за ученичке и студентске стипендије које додељују јединице локалних самоуправа. Резултати истраживања показали су да је број локалних самоуправа које стипендирају ученике и студенте са хендикепом према блаже дефинисаним критеријумима је веома мали - само 14 јединица локалних самоуправа има конкурсе који препознају ученике и студенте са хендикепом


Резултати истраживања, као и анализа постојећих практичних политика и предлози Удружења за ублажене критеријуме за ученике И студенте са хендикепом у конкурисма за стипендије јединица локалних самоуправа могу се прочитати у публикацији Удружења „Стипендије за ученике и студенте са хендикепом у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији”.