Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Објављена публикација "Погледи на партнерство"

Полазећи од чињенице да цивилно друштво које је активно укључено у процесе доношења одлука представља један од основа демократског система, истраживање „Погледи на партнерство: Јавне политике, прописи и праксе учешћа организација цивилног друштва у процесима доношења одлука“ настоји да да допринос разумевању прописа и пракси сарадње органа јавне власти и организација цивилног друштва у процесима припреме, доношења и праћења примене јавних политика и прописа.

У истраживању је примењена комбинована метода – анализа садржаја важећих планских докумената и прописа и анкетно истраживање, у којем су учествовали представници министарстава, јединица локалне самоуправе, као и представници организација цивилног друштва.

Да ли правни оквир даје довољно широке могућности за учешће организација цивилног друштва у процесима доношења одлука и колико су сви учесници у процесу упознати са њим? Како ОЦД тренутно учествују у процесима консултација, јавних расправа и радним групама на националном и локалном нивоу? Како ово учешће виде представници министарстава, како запослени у јединицама локалне самоуправе, а како саме организације? Извештај пред Вама детаљно одговара на ова питања.

ПРЕУЗМИ ИСТРАЖИВАЊЕ ОВДЕ

Истраживачки извештај је настао је као део пројекта „Дијалог промена“. Аутори извештаја су Александра Ђуровић, Горан Радловачки, Јелена Јеринић и Владимир М. Павловић.