Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Оцена стања квалитета ваздуха у Лесковцу

Скупштина града Лесковца је у фебруару 2022. године усвојила Краткорочни акциони план за заштиту ваздуха на територији града Лесковца. Иако је овај документ представљао важан корак  области заштите животне средине на територији града, недостајала му је потпуна оцена стања квалитета ваздуха која би обухватала све главне материјале и главне изворе загађивања ваздуха који доводе до загађења.

С обзиром да оцена стања нема своју прописану форму и прописима није прецизно одређена процедура њене израде, чланови организације Тим 42 израдили су истраживање у циљу прикупљања свих расположивих информација о загађењу ваздуха на територији града Лесковца како би се што прецизније одредило стање квалитета вазхуда.

Публикација израђена на основу истраживања пружа увид у факторе који доприносе загађењу ваздуха на територији града Лесковца, њихове индикације на здравље становништва као и мере за праћење и сузбијање негативних ефеката. Детаљну анализу о квалитету ваздуха у Лесковцу, можете прочитати у публикацији.

ПРЕУЗМИ ПУБЛИКАЦИЈУ

Публикација је израђена у оквиру пројекта „Дијалог промена“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Припремио: ТИМ 42