Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Медијска писменост на факултетима за образовање учитеља и наставника

Постојећи начин едукације о медијској писмености свих наставника, без обзира који предмет предају, реализују се кроз семинаре стручног усавршавања, али (будући) наставници имају могућност да се медијски образују и на факултетима. Како ово не важи за све факултете, Новосадска новинарска школа спровела је истраживање са циљем увида у канале којима просветни радници стичу знања о медијима и медијској писмености током школовања за наставнички позив. Методом дубинских интервјуа са универзитетским професорима израђена је анализа реализације предмета Медијске писмености на факултетима као и реакције студената на исти. 

За потребе истраживања прегледани су наставни планови студијских програма на 41 факултету за образованање наставног особља широм Србије. Резултати анализе показали су колико будући наставници имају прилику да се едукују из области медијске писмености током студија.

-Највећу могућност за образовање о медијима имају учитељи на готово свим анализираним факултетима (у само једном случају је стицање ових знања могуће кроз предмете о комуникацији).

-Након учитеља, наставници језика су такође чешће, у односу на друге, у могућности да стичу вештине медијске писмености током студија, углавном кроз изборне предмете.

-Најмању могућност да стекну знања из области медијске писмености имају наставници који се образују из природних наука.

 

  ПРЕУЗМИ ПУБЛИКАЦИЈУ

Истраживање је спроводено у оквиру пројекта „Дијалог промена“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Истраживање спровеле Валентина Сигети и Милица Јањатовић Јовановић