Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Водич за јединице локалне самоуправе: „Дијалогом до ориГИнал производа“

Савез „Оригинал Србија“ креирао је публикацију која представља основ за модел сарадње удружења произвођача и јединице локалне самоуправе за подршку сертификације производа са ознаком географског порекла. 

Водич је креиран са циљем упознавања локалних самоуправа са системом ознаке географског порекла као једним од потврђених модела ЕУ у развоју локалне заједнице у руралним срединама. Податак да Србија има преко 40 регистрованих производа а само 14 активних, од којих већина није развијено на тржишту, говори о великом потенцијалу традиционалних производа Србије који још увек није искоришћен.

У оквиру водича, представници локалних самоуправа у Србији моћи ће да се упознају са системом заштите, регистрације и сертификације производа са ознаком геграфског порекла, кључним актерима у развоју производа, улогом јединица локалне самоуправе и најважније, конкретним корацима активног учешћа и заједничког рада ЈЛС са удружењима произвођача.

 

                                                   ПРЕУЗМИ ПУБЛИКАЦИЈУ

 

Публикација је израђена у оквиру пројекта „Дијалог промена“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Аутори Мирјана Милутиновић и Вук Вујачић