Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Публикација: „Управљање пандемијом - научене лекције за сигурнију будућност“

Политички и друштвени контекст у оквиру које се анализира управљање пандемијом у Србији обележен је драстичним падом нивоа демократије у земљи, као и јачању ауторитарних тенденција у држави и друштву. Србија не може, нажалост, да се похвали успешним резултатима, посебно ако се узме у обзир број преминулих грађана, као и низак степен вакцинације у поређењу за земљама Европске уније. Број преминулих грађана у 2021.години већи је за чак 18 посто у односу на исти период из 2020.године. Статистички подаци показују да је у Србији у 2021.години умрло највише људи у оквиру једне године од краја Другог светског рата. Ови подаци доста говоре о резултатима управљања кризом изазване епидемијом COVID-19 у Србији.

Београдски центар за безбедоносну политику израдио је публикацију, која је настала у оквиру истраживања које је спроведено од октобра 2021.године до марта 2022.године. Анализа садржи одређене препоруке неопходне за побољшање управљања пандемијом COVID-19, евентуално и неке друге пандемије у будућности.

У овој анализи фокус је стављен на два аспекта управљања пандемијом – правни аспекти управљања кризом и спремности здравственог система да се носи са кризом. Анализа је настала у оквиру неформалне сарадње Београдског центра за безбедносну политику и Синдиката лекара и фармацеута Србије.

 

                                                      ПРЕУЗМИ ПУБЛИКАЦИЈУ

 

Истраживање је реализовано у оквиру пројекта „Дијалог промена“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Аутори публикације: Миља Димитријевић и др Раде Панић