Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Алексиначка АРМија против насиља: Истраживање о насиљу над женама у оквиру пројекта АЛАРМ

Друштво за развој креативности је у  склопу пројекта „Аларм“реализовало је истраживање ставова сеоских жена о насиљу, начинима борбе против насиља и њиховом активном укључивању у превентивне активности и борбу против насиља. 

Истраживање је спроведено путем анкетног упитника са отвореним питањима и питањима са могућношћу за више одговора. Истраживање је спроведно на узорку од 300 испитаница у двадесет алексиначких села.

 

                                                               ПРЕУЗМИ ИСТРАЖИВАЊЕ

 

Истраживање је реализовано у оквиру пројекта „Дијалог промена“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Извештај је израђен од стране Агенције Џајакон