Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Предлог практичне политике: Едукација просветних радника за имплементацију медијске и информационе писмености у образовни систем

Значај медијске и информационе писмености препознат је у образовном систему Републике Србије и активности у правцу имплементације МИП спроводе се последњих неколико година. Како је сам систем препознао значај медијског описмењавања ученика, следећи приоритет јесте проналажење адекватног начина да се то успешно спроведе.

Овим, као и претходно објављеним документима практичне политике, Новосадска новинарска школа желела је указати на чињенице и запажања која је тим стекао пре свега практичним радом на семинарима стручног усавршавања за просветне раднике, кроз МИП скупове за наставнике, као и спровођењем више истраживања која су се односила управо на имплементацију МИП у образовани систем. Основни закључак који се на основу прегледа постојећих, али и непостојећих пракси, може извести јесте да је квалитетна и свеобухватна едукација наставног кадра у области МИП један од кључних изазова за успешну имплементацију овог концепта у школама.

 

                                             ПРЕУЗМИ ПУБЛИКАЦИЈУ

Ова публикација је настала у оквиру пројекта „Дијалог промена, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Ауторка Милица Јањатовић Јовановић.