Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева - дијалогом ка бољим локалним јавним политикама

Отворени подаци представљају јавно добро које има потенцијал да демократизује и изједначава ниво информација и знања доступних у друштву. Грађани у отвореним подацима често могу да пронађу информације неопходне за боље разумевање живота у локалној заједници, што ће им омогућити да се лакше укључе у демократске процесе и ефикасније управљају добрима у заједничкој употреби. Овакви подаци носе значајан економски потенцијал јер омогућавају на тржишту да добију адекватне релевантне податке на основу којих могу да доносе пословне одлуке, креирају нове услуге за своје кориснике, шире своје услуге на нове локације, иновирају пословање уз нове информације о корисницима или тржишту у којем раде, итд.

У складу са тим, Центар за едукацију и транспаретност спровео је анализу применом методе анализе садржаја и интервјуа са запосленима,  са циљем да истражи постојеће капацитете Градске управе у Панчеву за покретање и реализовање процеса отварања јавних података који се прикупљају у оквиру њене надлежности на локалном нивоу.

Анализом се тежи одговорити на питања попут:

- Који све подаци се пркупљају у оквиру надлежности појединих сектретаријата Градске управе Панчево;

- На који начин се чувају прикупљени подаци у оквиру надлежности појединих секретаријата Градске управе;

- У којој фази процеса отварања јавних података се налазе поједини секретаријати Градске управе;

 

 ПРЕУЗМИ ПУБЛИКАЦИЈУ

Истраживање је спроводено у оквиру пројекта „Дијалог промена“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније.