Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Мониторинг извештај о степену укључености организација цивилног друштва у дијалог са јавним властима код пројеката ЈПП

Институт за територијални економски развој – ИнТЕР је израдио Мониторинг извештај о степену укључености организација цивилног друштва у дијалог са јавним властима код пројеката јавно-приватног партнерства (ЈПП). „Приметан је тренд пораста броја одобрених пројеката ЈПП у Србији, тако да расте потреба за укључивањем организација цивилног друштва и грађана, јер ЈПП који укључују њих су ефикаснији, ефективнији и одрживији“, показало је истраживање.

За израду извештаја коришћене су различите методе попут упитника, прегледа релеватних законских регулатива, студија случаја и претхдних истаживаља. Извештај пружа увид у јавно-приватном партнерству како у Србији тако и у ЕУ, степен укључености грађана, организација цивилног друштва и јавних власти у случају пројеката ЈПП као и препоруке за поспешивање, продубивљање и постизање учестале и успешне сарадње између ОЦД и јавних власти кроз примере три општине.

 

                                                      ПРЕУЗМИ ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај је израђен у оквиру пројекта „Дијалог промена“ који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. У изради извештаја учествовали су: Весела Влашковић, Игор Новаковић, Југослава Војновић, Еди Мајсторовић и Драгиша Мијачић