Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Предлог практичних политика за безбедност и заштиту деце од насиља у спортским активностима

Велики број деце, нарочито у урбаним срединама, укључен је у спортске и рекреативне активности. Оне су веома важне за развој детета, не само за развој тела, већ и психички и емотивни развој. У спортском окружењу традиционално важе правила понашања која често нису компатибилна са правилима понашања на која се упућује у образовном систему и другим срединама. Ипак, уочена је тенденција да се приступ деци у спорту мења и да се правила безбедности и заштите деце од насиља и других штетних поступака уводе и унапређују, јер је сазрела свест да исти ризици за децу постоје и у овој средини. Истраживања показују да насиље од стране другог спортисте препознаје и пријављује у истраживању 40% младих спортиста, а од стране тренера њих 63%, што указује на то да је ова тема и њима значајна. 

У складу са тим, Ужички центар за права детета, креирао је „Предлог практичних политика за безбденост и заштиту деце од насиља у спортским активностима“. Предлог практичних политика има за циљ да дефинише општи појам, кључне активности, кључне актере и кључне елементе у изградњи система заштите деце од насиља у спортским активностима, а на основама постојећег нормативног уређења спортских активности и нормативног уређења заштите деце од насиља. 

Публикација пружа увид законску регулативу ове области, начине поступања у случају насиља у спортским активностима као и препоруке за различите организације и инстиитуције које свој рад усмеравају ка спортској рекреацији деце. 

 

  ПРЕУЗМИ ПУБЛИКАЦИЈУ

 

Ова публикација је настала у оквиру пројекта „Дијалог промена, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Аутор Марија Петровић